Lokale regler

 

1. BANEMARKERINGER

Gule pæle/knapper:    Vandhazard
Røde pæle/knapper:    Parallel vandhazard
Blå pæle/knapper:   Areal under reparation
Blå pæle med sort top:   Areal under reparation med spilleforbud

 
2. ANVISNINGSSKILTE
Alle anvisningsskilte, røde, gule og blå pæle/knapper, afspærringsbuer, afstandsmarkeringer,
hegn m/ blå snor og stålpæle, træer med støttepæle samt sprinklerdyser og dæksler ved vandingsanlæg,
er IKKE FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter regel   24-2b)


3. OVERFLADEBELÆGNING
Veje og stier med kunstig overfladebelægning er IKKE FLYTBARE FORHINDRINGER
(lempelse efter regel 24-2b)  
 

4. FLYTBRE FORHINDRINGER 
Sten i bunkers er FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter regel 24-1) 


5. ELEKTRONISKE AFSTANDSMÅLERE
NVG tillader brug af elektroniske afstandsmålere i klubbens turneringer.

Straf for overtrædelse af lokal regel:
Hulspil: tab af hul / Slagspil: 2 straffeslag


Godkendt af DGU juni 2007 / Baneudvalget

 

ØVRIG RELEVANT INFO:

AFSTANDSMARKERINGER PÅ FAIRWAY -   nedlagte plasticplader:

Alle markeringer er til midtgreen. 
Gul: 150 m. Rød: 100 m. Gul/sort sidemarkering: 150 m. rød sidemarkering 100 m.

Flagplaceringer på greens:
Gult flag på bageste tredjedel - hvidt flag midt på og rødt flag på forreste tredjedel af green.

GRUPPESTØRRELSE:
Der tillades kun grupper med max. 4 bolde

REGLER FOR STARTORDEN:
Start kun tilladt fra STARTHUL. Lige uger hul 10, ulige uger hul 1.
Startorden afgøres af tidsbestilling og boldrende.

FORTRINSRET:
2 + 3 bolde har ikke fortrin LØR-/SØN- og HELLIGDAGE. (Der opfordres til at spille 3 eller 4 bolde).

Maximale spilletider uanset spillestyrke ved afvikling af en fuld runde:
2 bolde 3,5 timer
3 bolde 4 timer
4 bolde 4,25 timer

Drikkevand
Der er drikkevand på siden af klubhuset (stien til hul 1) og efter hul 9.

Banetoilet
På stien mellem op mod hul 10 er der et banetoilet.

 

Dresscode