Lokale regler

 

1. BANEMARKERINGER

Gule pæle/knapper:    Vandhazard
Røde pæle/knapper:    Parallel vandhazard
Blå pæle/knapper:   Areal under reparation
Blå pæle med sort top:   Areal under reparation med spilleforbud

 
2. ANVISNINGSSKILTE
Alle anvisningsskilte, røde, gule og blå pæle/knapper, afspærringsbuer, afstandsmarkeringer,
hegn m/ blå snor og stålpæle, træer med støttepæle samt sprinklerdyser og dæksler ved vandingsanlæg, er IKKE FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter regel 24-2b)


3. OVERFLADEBELÆGNING
Veje og stier med kunstig overfladebelægning er IKKE FLYTBARE FORHINDRINGER
(lempelse efter regel 24-2b)  
 

4. FLYTBARE FORHINDRINGER 
Sten i bunkers er FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter regel 24-1) 


5. ELEKTRONISKE AFSTANDSMÅLERE
NVG tillader brug af elektroniske afstandsmålere i klubbens turneringer.

Straf for overtrædelse af lokal regel:
Hulspil: tab af hul / Slagspil: 2 straffeslag


Godkendt af DGU juni 2007 / Baneudvalget

 

ØVRIG RELEVANT INFO:

AFSTANDSMARKERINGER PÅ FAIRWAY -   nedlagte plasticplader:

Alle markeringer er til midtgreen. 
Gul: 150 m. Rød: 100 m. Gul sidemarkering: 150 m. Rød sidemarkering 100 m.

FLAGPLACERING på greens:
Gult flag på bageste tredjedel - hvidt flag midt på og rødt flag på forreste tredjedel af green.

GRUPPESTØRRELSE:
Der tillades kun grupper med max. 4 bolde

REGLER FOR STARTORDEN:
Start kun tilladt fra STARTHUL. Lige uger hul S1, ulige uger hul N1.
Startorden afgøres af tidsbestilling og boldrende.

FORTRINSRET:
2 + 3 bolde har ikke fortrin LØR-/SØN- og HELLIGDAGE. (Der opfordres til at spille 3 eller 4 bolde).

Maximale spilletider uanset spillestyrke ved afvikling af en fuld runde:
2 bolde 3,5 timer
3 bolde 4 timer
4 bolde 4,25 timer

Drikkevand
Der er drikkevand på siden af klubhuset (stien til hul N1) og efter hul N9.

Banetoilet
På stien op mod hul S1 / efter hul N9 er der et banetoilet.


Hund
Du må medbringe hund på banen, hvis du overholder følgende betingelser.


Dresscode

Se beskrivelse af Dresscode