Klubben

Baneudvalg

Kompetancer og opgaver

  • Udvalget definerer greenkeepernes arbejdsopgaver, fører tilsyn med banen, træningsområderne og greenkeeperstabens løsning af de udstukne opgaver.
  • Udvalget kommer med forslag baneforbedringer til godkendelse i bestyrelsen.
  • Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for banens layout og standard.
  • Udvalget udarbejder, i samarbejde med chefgreenkeeperen, flerårige handlingsplaner og budgetter for evt. ændringer, vedligehold og anskaffelser af maskiner.
  • Udvalget vurderer løbende sammen med chefgreenkeeperen maskinparkens og banens tilstand, herunder tiltag for opretholdelse af den ønskede standard.

Sigurd Skovborg : Formand Baneudvalg / Kommunikationsudvalg

Sigurd Skovborg

Formand Baneudvalg / Kommunikationsudvalg
Sigurd@nvgolf.dk
20457533
Lars Hansen : Formand Juniorudvalg

Lars Hansen

Formand Juniorudvalg
lars@nvgolf.dk
23352411
Klaus Kappel : Greenkeeper

Klaus Kappel

Greenkeeper
greenkeeper@nvgolf.dk
2064 1986
Helge Yde :

Helge Yde


helgeyde@hotmail.com
21256974
Anders Joseph Jensen :

Anders Joseph Jensen


Butte@mail.dk
20192486
Keld Poulsen :

Keld Poulsen


keldfpoulsen@gmail.com
27995330
Scroll to Top