KLUBBEN

Bestyrelse

I en stor og aktiv golfklub er der mange opgaver, der skal løses. Der er derfor i Nordvestjysk Golfklub nedsat udvalg, der skal varetage disse daglige opgaver.

Alle udvalg i klubben består af mindst 2 personer. Bestyrelsen  og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i sæsonen.

Udvalgene er selvsupplerende, men i alle udvalg er der en repræsentant fra bestyrelsen.

I perioder kan bestyrelsen nedsætte  midlertidige udvalg til løsning af afgrænsede og definerede opgaver.

En del af opgaverne vil i det daglige blive udført af servicemedarbejderen  eller sekretariatet.

Udvalgene er baseret på frivillig arbejdskraft, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene.

I sæsonen 2024 er der deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i følgende udvalg:

Handicapudvalg:Michael Bager
Turneringsudvalg:Mai-Britt Klitgaard
Baneudvalg:Sigurd Skovborg
Husudvalg:Mai-Britt Klitgaard
Juniorudvalg:Lars Hansen
Sponsorudvalg:Jørgen Kragh
Begynderudvalg:Michael Bager
Kommunikationsudvalg:Sigurd Skovborg
Eliteudvalg:Sigurd Skovborg

Medlemmer af bestyrelsen

Svend Hagelskjær : Klubformand

Svend Hagelskjær

Klubformand
Svend@nvgolf.dk
12345678
Mai-Britt Klitgaard Nielsen : Næstformand, Formand turneringsudvalg, Formand Husudvalg

Mai-Britt Klitgaard Nielsen

Næstformand, Formand turneringsudvalg, Formand Husudvalg
Mai-Brit@nvgolf.dk
32165498
Michael Bager : Formand Begynder- og Handicapudvalg

Michael Bager

Formand Begynder- og Handicapudvalg
begynder@nvgolf.dk
60607630
Lis Immersen : Økonomiansvarlig

Lis Immersen

Økonomiansvarlig
kasserer@nvgolf.dk
40109511
Sigurd Skovborg : Formand Baneudvalg / Kommunikationsudvalg

Sigurd Skovborg

Formand Baneudvalg / Kommunikationsudvalg
Sigurd@nvgolf.dk
20457533
Jørgen Kragh : Formand Sponsorudvalg

Jørgen Kragh

Formand Sponsorudvalg
jorgen@nvgolf.dk
20803515
Lars Hansen : Formand Juniorudvalg

Lars Hansen

Formand Juniorudvalg
lars@nvgolf.dk
23352411
Scroll to Top