Banen

Grønt regnskab

NVG grønt regnskab 2012

Basisoplysninger:
Adresse: Nystrupvej 19 7700 Thisted.
Matr. Nr.: Vang 1 E.
Ejerforhold: NVG. er en forening som lejer golfbanearealet af Skov og Naturstyrelsen.
NVG. står for pasning og pleje af banen og ejer selv det nødvendige materiel til dette
Beliggenhed: Banen ligger ca. 14 km vest for Thisted mellem Vang og Klitmøller i umiddelbar nærhed af Danmarks Nationalpark Thy.
Samtlige huller på banen er omgivet af skov.
Hovedvirksomhed: NVG driver en 18 hullers golfbane, en 6 hullers kortbane, en 5 hullers par 3 bane samt en trænings bane.
Klubben har forpagtet proshoppen ud.
Antal medlemmer: Klubben har per 31-12-2012: 848 aktive medlemmer og 119 Passive. I alt 967 medlemmer.
Ansatte: Der er 7 ansatte i klubben.
Væsentlige godkendelser: NVG har en vandings-tilladelse på 35000m3, som bruges for vanding af greens, teesteder og fairways.
Areal:

NVG´s areal i ha.

Green og forgreen

1,2

Tee

0,5

Fairway/semirough

9

Træningsbaner

7

Rough/skov/parkering/veje

132,3

Ha. i alt.

150

SPRØJTEMIDDEL FORBRUG I BELASTNINGS TAL FOR 2019

Se forbrug her
Scroll to Top