KLUBBEN

Historien om Nordvestjysk Golfklub

1971 blev NVG etableret i Nystrup. Primus motor var Henrik Gabriel, som overbeviste turistforeningen om det rigtige i idéen.

Indledningsvis spillede man på den nuværende par-3 træningsbane. I starten kom en nabolandmand og slog ”Banen” med en grønthøster.

1973 blev de første 6 huller etableret. Det var de nuværende Bakkedal 1, 9 og Bryghus 1, hvorefter man gik over til Bryghus 7, 8 og 9.

I september 1974 blev de sidste 3 huller færdige, nemlig de nuværende huller Bryghus 2, 3 og 6.

Banen, som er tegnet af banearkitekt Erik Schnack, blev løbende forbedret og i 1990 var klubben nået op på 346 medlemmer. 
Et arbejde med en baneudvidelse blev derfor igangsat og i 1994 kunne NVG indvi den nuværende 18 hullers golfbane, som hurtigt opnåede ry for at være Danmarks vanskeligste golfbane.

NVG´s første klubhus var iskiosk, som blev stillet til rådighed af Polar Is. Midt i 90èrne oplevede klubben et medlemsboom, som skærpede behovet for en udvidelse af faciliteterne, og et nyt klubhus blev opført.

2008 blev et længe næret ønske opfyldt, nemlig indvielse af en ny bygning indeholdende en velfærdsbygning for vore greenkeepere, samt et veludstyret værksted til vedligeholdelse af klubbens maskinpark.

2012 blev et nyt indspilsområde med green og bunkers taget i brug.

I 2015 udarbejdede banearkitekt Philip Spogaard en masterplan for alle 18 huller, og siden har der været stor fokus på at forbedre den i forvejen meget flotte bane.
Det har foreløbig betydet redesign af 11 af hullerne. Dette arbejde vil fortsætte de kommende år.

I september 2020 nedbrændte klubhus, og en proces med indhentning af godkendelse til opførelse af et nyt klubhus blev igangsat. Dette lykkedes efter lang tovtrækning i januar 2024, og hvis alt går efter planen vil et nyt klubhus stå færdigt i sommeren 2025

Klubbens medlemstal er ultimo 2023 på ca. 920 medlemmer og klubben beskæftiger 9 medarbejdere.

50 års jubilæumsbog:

Scroll to Top