Menu

Historie

1971 blev NVG etableret i Nystrup. Primus motor heri var Henrik Gabriel, som overbeviste turistforeningen om det rigtige i ideen.

Indledningsvis spillede man på den nuværende par-3 træningsbane. I starten kom en nabolandmand og slog ”Banen” med en grønthøster.

1973 blev de første 6 huller etableret, det var de nuværende N1, N9 og S1, hvorefter man gik over til S7, S8 og s9.

I september 1974 blev de sidste 3 huller færdige, nemlig de nuværende huller S2. S3. og S6.

Banen, som er tegnet af banearkitekt Erik Schnack, blev løbende forbedret og i 1990 var klubben nået op på 346 medlemmer. 
Et arbejde med en baneudvidelse blev derfor igangsat og i 1994 kunne NVG indvi den nuværende 18 hullers golfbane, som hurtigt opnåede ry for at være Danmarks vanskeligste golfbane.

NVG´s første klubhus var iskiosk, som blev stillet til rådighed af Polar Is. I midten af 90èrne oplevede klubben et medlems boom, som skærpede behovet for en udvidelse af faciliteterne og et nyt klubhus blev opført.

2008 blev et længe næret ønske opfyldt, nemlig indvielse af en ny bygning indeholdende en velfærdsbygning for vore greenkeepere, samt et veludrustet værksted til vedligeholdelse af klubbens maskinpark.

I september 2020 nedbrændte klubhus og en proces med indhentning af godkendelse til opførelse af et nyt klubhus blev igangsat. Dette lykkedes efter lang tovtrækning i januar 2024 og hvis alt går efter planen vil et nyt klubhus stå færdigt i sommeren 2025

2012 blev et nyt indspilsområde med green og bunkers taget i brug.

I 2015 udarbejdede banearkitekt Philip Spogaard en masterplan for alle 18 huller og siden har der været stor fokus på at forbedre den i forvejen meget flotte bane.
Dette har foreløbigt betydet redesign af 11 af hullerne. Dette arbejde vil fortsætte de kommende år.

Klubbens medlemstal er ultimo 2023 på ca. 920 medlemmer og klubben beskæftiger 9 medarbejdere.

Scroll to Top