Louis Nielsen Optimisttræf

Optimisttræf er for spillere med handicap over 37. Her møder du ligeværdige spillere og I får sammen nogle gode timer sammen på banen.

Træffet opdeles i 2 gruppe: 1 grupper spiller Stableford, mens den anden gruppe spiller efter NVGs banetræningskoncept. Den enkelte spiller vælger selv, hvad man har lyst til. 

Tilmelding sker via Golfbox. Deltagergebyr: 30 kr.

Torsdagsmatch

Tordagsmatcher afvikles - som navnet indikerer - om torsdagen. Matcherne er efterhånden blevet en hel institution i klubben, og et enormt tilløbsstykke.

Ideen med matcherne - der afvikles som 4-bolde Texas Scramble - er flerstrenget:

1) at introducere begyndere og højhandicappere for golfspillet og matchplay.

2) konkurrencemomentet - hvor det er holdets samlede og ikke kun den individuelle spillers score der er afgørende.

3) det sociale aspekt, hvor høj- og lav-handicappere blandes på tværs af køn og alder.

Torsdagsmatcher afvikles i lige uger fra medio april til medio august

Tilmelding foretages på  golfbox. Starttidspunktet er altid kl. 18.00, hvor holdene skal være klar på de enkelte huller. 

Deltagergebyr: 20 kr.

Matcherne afsluttes med fælles samvær og præmieoverrækkelse ved klubhuset.