JUNIOR

Juniorudvalg

Det overordnede ansvar for klubbens juniorer påhviler juniorudvalget. 

 Udvalgets ansvarsområder er:

  1. At hverve, og sammen med træneren, undervise og uddanne nye juniorer i golfspillet, samt dets regler og etikette.
  2. At sikre gode rammer for juniorerne, under hensyntagen til klubbens øvrige medlemmer.
  3. At tilbyde juniorerne diverse turneringer, der svarer til deres handicap.
  4. At ungdomsafdelingen yder økonomisk støtte både til bredden, men også til især elitespillere, som ønsker at dygtiggøre sig.
  5. At involvere forældrene i aktiviteterne med juniorerne.
  6. At være ansvarlig over for bestyrelsen, i henhold til vedtagne budgetter og kompetencer.
  7. At udarbejde og publicere en informationsfolder, med relevante oplysninger om, udvalgsmedlemmer, træningstidspunkter, matchkalender, etc.
  8. At afholde et informationsmøde, for juniorer og deres forældre,  den første weekend i April, umiddelbart før sæsonstart, samt et afslutnings arrangement onsdag i uge 41.

 

Juniorudvalget består af følgende medlemmer:

Lars Hansen : Formand Juniorudvalg

Lars Hansen

Formand Juniorudvalg
lars@nvgolf.dk
23352411
Carsten Jeppesen :

Carsten Jeppesen


dkcarj@gmail.com
22292025
Anette Witten Andersen :

Anette Witten Andersen


a.andersen3@me.com
20400982
Jane Hagelskjær :

Jane Hagelskjær


janehagelskjaer@outlook.dk
23600737
Rasmus Axelsen :

Rasmus Axelsen


rasmusax3@gmail.com
28124042
Mie Ernst Jensen :

Mie Ernst Jensen


mieernst4@gmail.com
61701279
Scroll to Top