Klubben

Historie

Nordvestjysk Golfklub - Historie

I 1971 blev NVG etableret i Nystrup. Primus motor heri var Henrik Gabriel, som overbeviste turistforeningen om det rigtige i ideen.

Turistforeningen indkaldte derfor til et forberedende møde, hvor man ville undersøge, om der var grundlag for at arbejde videre med tanken om en golfklub i Thy.

Interessen var til stede og der blev etableret en 5 mands bestyrelse. Klubbens første bestyrelse bestod af: formand Asger Blaabjerg, næstformand G.V. Jensen, sekretær H. Gabriel Hansen, kasserer Anders Hove og O.B Olesen, endvidere spillede S.E. Bove-Nielsen en stor rolle i de første svære år.

Indledningsvis spillede man på den nuværende par-3 træningsbane. I starten kom en nabolandmand og slog ”Banen” med en grønthøster.

I 1973 blev de første 6 huller etableret, det var de nuværende 1., 9. og 10. hul, hvorefter man gik over til 16., 17. og 18. hul.

Til en golfbane hører et klubhus. NVG´s første klubhus var iskiosk, som blev stillet til rådighed af Polar Is. Dette klubhus blev senere vores Proshop, og som sådan fungerede den i mange år, inden den endte sin eksistens som bagrum m.m. for juniorafdelingen.I midten af 90èrne oplevede klubben et medlems boom, som skærpede behovet for enudvidelse. Under daværende formand Bo Birkelys ledelse, blev det nuværende klubhus projekteret og opført. 

I september 1974 blev de sidste 3 huller færdige, nemlig de nuværende huller 11. 12. og 15.

Banen, som er tegnet af banearkitekt Erik Schnack, blev løbende forbedret, men først da Uffe Kappel blev green-keeper, blev den en af Danmarks bedste 9 huls baner, hvor især de lynhurtige greens var berømte viden om.

I 1990 var klubben nået op på 346 medlemmer, og det betød, at man begyndte at tale om 9 huller mere, så vi kunne få en ”rigtig” 18 hullers golfbane.

På trods af megen modstand og stor nervøsitet for, om nu økonomien kunne holde, blev det vedtaget at lave de sidste 9 huller.

Det skal nævnes, at NVG i mange år bevægede sig på og over randen af konkurs, og kun meget stor velvilje fra de største kreditorer (læs H. og L. Banken) gjorde, at NVG eksisterer i dag.

Baneudvidelsen blev imidlertid igangsat og i 1994 kunne NVG indvi den nuværende 18 hullers golfbane, som hurtigt opnåede ry for at være Danmarks vanskeligste golfbane.

10 år senere (med uafbrudt netto tilgang af medlemmer) var trykket på banen så stort at planer om yderligere udvidelse blev iværksat.   Med stor hjælp fra skovrider Ditte Svendsen, blev formalia over for "skoven" bragt iorden. Inden planerne blev realiseret blev de overhalet af en ny virkelighed:
1. Finanskrise og stagnerende interesse for golfspillet.
2. Ny bane i Sydthy og deraf afgang af medlemmer.
3. Indførelse af Golf Box som gav en meget  mere rationel og effektiv udnyttelse af banen.

Som følge heraf er planerne sat på "stand by"

I 2008 blev et længe næret ønske opfyldt, nemlig indvidelsen af en ny bygning indeholdende en velfærdsbygning for vore greenkeepere, samt et veludrustet værksted til vedligeholdelse af klubbens maskinpark.

I 2012 blev et nyt indspilsområde med green og bunkers taget i brug. 

Klubbens medlemstal er ultimo 2019 på ca. 896 medlemmer hvoraf ca. 53 er passive.

 

Privat Data Forordning

Klubben opfylder de nye regler omkring sikring af private informationer.
Se beskrivelsen her.