Baneudvalg

Se referater fra Baneudvalgsmøder  

 

Kompetancer og opgaver

Udvalget definerer greenkeepernes arbejdsopgaver, fører tilsyn med banen, træningsområderne og greenkeeperstabens løsning af de udstukne opgaver.

Udvalget kommer med forslag baneforbedringer til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for banens layout og standard.

Udvalget udarbejder i samarbejde med chefgreenkeeperen flerårige handlingsplaner og budgetter for evt. ændringer, vedligehold og anskaffelser af maskiner.

Udvalget vurderer løbende sammen med chefgreenkeeperen maskinparkens og banens tilstand, herunder tiltag for opretholdelse af den ønskede standard.

Baneudvalget består af følgende medlemmer:

Sigurd Skovborg

Formand Baneudvalg, Eliteudvalg, Kommunikationsudvalg
s.b.skovborg@privat.dk
20457533

Helge YdeKeld Poulsen

Medlem Baneudvalg
keldfpoulsen@gmail.com
27995330

Klaus Kappel

Chef Greenkeeper
greenkeeper@nvgolf.dk
2064 1986

Anders Joseph Jensen

Medlem Baneudvalg
Butte@mail.dk
20192486

Lars Hansen

Formand Juniorudvalg
lars@nvgolf.dk
23352411

Jette Pedersen

Medlem Baneudvalg & Koordinator Sponsorudvalg
jettejensenpedersen@outlook.dk
40274185