Baneudvalg

Se referater fra Baneudvalgsmøder    -    (se Årsredegørelse 2018)

 

Kompetancer og opgaver

Udvalget definerer greenkeepernes arbejdsopgaver, fører tilsyn med banen, træningsområderne og greenkeeperstabens løsning af de udstukne opgaver.

Udvalget kommer med forslag baneforbedringer til bestyrelsens godkendelse.

Udvalget udarbejder en langsigtet målsætning for banens layout og standard.

Udvalget udarbejder i samarbejde med chefgreenkeeperen flerårige handlingsplaner og budgetter for evt. ændringer, vedligehold og anskaffelser af maskiner.

Udvalget vurderer løbende sammen med chefgreenkeeperen maskinparkens og banens tilstand, herunder tiltag for opretholdelse af den ønskede standard.

Baneudvalget består af følgende medlemmer:

Poul Ladefoged

Fmd. baneudvalg
banen@nvgolf.dk
51 82 20 70

Lone Knudsen

Næstformand, sekretær
bestyrelsen@nvgolf.dk
20 58 13 89

Helge YdeKeld Poulsen

Turneringsleder
-- ses her ved 6 hullers banen :-)
27995330

Klaus Kappel

Chef Greenkeeper
greenkeeper@nvgolf.dk
2064 1986

Anders Joseph Jensen

Banemand
Butte@mail.dk
20192486

Sigurd Skovborg


s.b.skovborg@privat.dk
20457533