Bestyrelsen for NVG 2017

           

Lone Knudsen

Næstformand, sekretær
bestyrelsen@nvgolf.dk
20 58 13 89

Michael Bager

Fmd. turneringsudvalg
turnering@nvgolf.dk
60 60 76 30

Poul Ladefoged

Fmd. baneudvalg
banen@nvgolf.dk
25 40 35 88

Thorkild Agesen

Fmd. PR/sponsorudvalg
agesenthisted@mail.dk
23 30 34 15

Anders Heegaard

Fmd. begynderudvalg og ungdomsudvalget
begynder@nvgolf.dk
30 95 11 94

Svend Eriksen

Formand
formanden@nvgolf.dk
30 68 35 23

Thora Nielsen

Kasserer
kasserer@nvgolf.dk
24 41 51 07

I en stor og aktiv golfklub er der mange opgaver, der skal løses. Der er derfor i Nordvestjysk Golfklub nedsat udvalg, der skal varetage disse daglige opgaver.    

Alle udvalg i klubben består af mindst 2 personer. Bestyrelsen  og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i sæsonen.

Udvalgene er selvsupplerende, men i alle udvalg er der en repræsentant fra bestyrelsen.

I perioder kan bestyrelsen nedsætte  midlertidige udvalg til løsning af afgrænsede opgaver.

En del af opgaverne vil i det daglige blive udført af  forretningsføreren eller sekretariatet.

Udvalgene er baseret på frivillig arbejdskraft, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene.

I sæsonen 2017 er der deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i følgende udvalg:

Handicapudvalg    Lone Knudsen, Svend Eriksen
Turneringsudvalg   Michael Bager, Anders Heegaard
Baneudvalg   Poul Ladefoged, Lone Knudsen
Husudvalg   Lone Knudsen, Thora Nielsen
Ungdomsudvalg   Anders Heegaard
PR-udvalg   Thorkild Agesen og Svend Eriksen
Sponsorer   Thorkild Agesen og Svend Eriksen
Begynderudvalg   Anders Heegaard