Bestyrelsen for NVG

           

I en stor og aktiv golfklub er der mange opgaver, der skal løses. Der er derfor i Nordvestjysk Golfklub nedsat udvalg, der skal varetage disse daglige opgaver.    

Alle udvalg i klubben består af mindst 2 personer. Bestyrelsen  og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i sæsonen.

Udvalgene er selvsupplerende, men i alle udvalg er der en repræsentant fra bestyrelsen.

I perioder kan bestyrelsen nedsætte  midlertidige udvalg til løsning af afgrænsede og definerede opgaver.

En del af opgaverne vil i det daglige blive udført af servicemedarbejderen  eller sekretariatet.

Udvalgene er baseret på frivillig arbejdskraft, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene.

I sæsonen 2023 er der deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i følgende udvalg:

Handicapudvalg:                    Michael Bager
Turneringsudvalg:                  Mai-Britt Klitgaard
Baneudvalg:                          Sigurd Skovborg
Husudvalg:                            Mai-Britt Klitgaard
Juniorudvalg:                         Lars Hansen
Sponsorudvalg:                      Jørgen Kragh
Begynderudvalg:                    Michael Bager
Kommunikationsudvalg:          Sigurd Skovborg
Eliteudvalg:                            Sigurd Skovborg

 

Svend Hagelskjær

Formand for NVG, Klubhusudvalg og Eliteudvalg
formanden@nvgolf.dk
2070 8096

Mai-Britt Klitgaard

Næstformand, Sekretær, Formand Turneringsudvalg, Husudvalg
turnering@nvgolf.dk
2926 4925

Michael Bager

Formand begynder- og handicapudvalg
begynder@nvgolf.dk
60 60 76 30

Lis Immersen

Økonomiansvarlig
kasserer@nvgolf.dk
40109511

Sigurd Skovborg

Formand Baneudvalg, Kommunikationsudvalg
s.b.skovborg@privat.dk
20457533

Jørgen Kragh

Formand Sponsorudvalg
jorgen@nvgolf.dk
20803515

Lars Hansen

Formand Juniorudvalg
lars@nvgolf.dk
23352411