Bestyrelsen for NVG 2017

           

Lone Knudsen

Næstformand, sekretær
bestyrelsen@nvgolf.dk
20 58 13 89

Michael Bager

Fmd. turneringsudvalg
turnering@nvgolf.dk
60 60 76 30

Poul Ladefoged

Fmd. baneudvalg
banen@nvgolf.dk
51 82 20 70

Anders Heegaard

Fmd. begynderudvalg og ungdomsudvalget
begynder@nvgolf.dk
30 95 11 94

Svend Eriksen

Formand
formanden@nvgolf.dk
30 68 35 23

Thora Nielsen

Kasserer
kasserer@nvgolf.dk
24 41 51 07

Peter Bovbjerg

Bravo Tour / Sponsorudvalg
sponsor@nvgolf.dk
2082 4833

I en stor og aktiv golfklub er der mange opgaver, der skal løses. Der er derfor i Nordvestjysk Golfklub nedsat udvalg, der skal varetage disse daglige opgaver.    

Alle udvalg i klubben består af mindst 2 personer. Bestyrelsen  og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i sæsonen.

Udvalgene er selvsupplerende, men i alle udvalg er der en repræsentant fra bestyrelsen.

I perioder kan bestyrelsen nedsætte  midlertidige udvalg til løsning af afgrænsede opgaver.

En del af opgaverne vil i det daglige blive udført af  forretningsføreren eller sekretariatet.

Udvalgene er baseret på frivillig arbejdskraft, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene.

I sæsonen 2018 er der deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i følgende udvalg:

Handicapudvalg    Lone Knudsen, Svend Eriksen
Turneringsudvalg   Michael Bager, Anders Heegaard
Baneudvalg   Poul Ladefoged, Lone Knudsen
Husudvalg   Lone Knudsen, Thora Nielsen
Ungdomsudvalg   Anders Heegaard
     
Sponsorerudvalg   Peter Bovbjerg og Svend Eriksen
Begynderudvalg   Anders Heegaard