Bestyrelsen for NVG

           

I en stor og aktiv golfklub er der mange opgaver, der skal løses. Der er derfor i Nordvestjysk Golfklub nedsat udvalg, der skal varetage disse daglige opgaver.    

Alle udvalg i klubben består af mindst 2 personer. Bestyrelsen  og udvalgene udarbejder i fællesskab de endelige retningslinier for udvalgenes virke og økonomiske råderum i sæsonen.

Udvalgene er selvsupplerende, men i alle udvalg er der en repræsentant fra bestyrelsen.

I perioder kan bestyrelsen nedsætte  midlertidige udvalg til løsning af afgrænsede og definerede opgaver.

En del af opgaverne vil i det daglige blive udført af servicemedarbejderen  eller sekretariatet.

Udvalgene er baseret på frivillig arbejdskraft, hvorfor der ofte er brug for personer til at indgå i udvalgene.

I sæsonen 2020 er der deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i følgende udvalg:

Handicapudvalg:   Lone Knudsen
Turneringsudvalg: Mai-Britt Klitgaard
Baneudvalg:         Poul Ladefoged, Lone Knudsen, Sigurd Skovborg
Husudvalg:           Lone Knudsen og Mai-Britt Klitgaard
Ungdomsudvalg:   Michael Bager
Sponsorerudvalg:  Svend Hagelskjær, Sigurd Skovborg
Begynderudvalg:   Michael Bager

Svend Hagelskjær

Formand for NVG
formanden@nvgolf.dk
2070 8096

Lone Knudsen

Næstformand, sekretær
bestyrelsen@nvgolf.dk
20 58 13 89

Michael Bager

Fmd. begynder- og ungdomsudvalg
begynder@nvgolf.dk
60 60 76 30

Poul Ladefoged

Fmd. baneudvalg
banen@nvgolf.dk
51 82 20 70

Lis Immersen

Økonomiansvarlig
kasserer@nvgolf.dk
40109511

Mai-Britt Klitgaard

Fmd. turneringsudvalg
turnering@nvgolf.dk
2926 4925

Sigurd Skovborg


s.b.skovborg@privat.dk
20457533