Bestyrelsesinfo

Ny hjemmeside er lanceret medio april 2017. Den er endnu ikke helt færdigpudset, men den virker på de nye medie platforme, hvilket har været én af hovedmålene. Vi har nu mulighed for at gøre siderne mere levende og kreative. Om vi evner det, kan kun fremtiden vise. Tag godt imod siden og hjælp os med at gøre den bedre i fremtiden. Vi modtager derfor gerne konstruktiv kritik og gode forslag til forbedringer. 

Henvendelse herom er altid velkommen til én af bestyrelsesmedlemmerne.