Kommunikationsudvalg

Formål med kommunikationsudvalget er:

At fremme den interne og eksterne kommunikation i samarbejde med klubbens bestyrelse og udvalg.

Eksternt:

Kommunikation om klubbens aktiviteter og tilbud. I samarbejde med bestyrelse og øvrige udvalg planlægge strategi for promovering af Nordvestjysk Golfklub.

Internt:

Kommunikation til klubbens medlemmer, så disse føler sig velinformerede og delagtiggjort i klubbens drift og aktiviteter, således at informationerne formidles på en klar og overskuelig måde, samt at informationerne er aktuelle, relevante og opdaterede.

Udvalget repræsenteres af:

Nordvestjysk Golfklubs sekretær, hjemmesideadministrator, facebookadministrator, samt en repræsentant fra bestyrelsen, der er formand for udvalget.

Sigurd Skovborg

Formand Baneudvalg, Kommunikationsudvalg
s.b.skovborg@privat.dk
20457533

Mai-Britt Klitgaard

Næstformand, Sekretær, Formand Turneringsudvalg, Husudvalg
turnering@nvgolf.dk
2926 4925

Ole Mygind

HjemmesideNørd
ole@nvgolf.dk
23 35 00 77

Bodil Thorsen

Facebook-redaktør
bodil.thorsen2@gmail.com
22550433

Birgitte Jensen

Klubsekretær
kontoret@nvgolf.dk
97974141