Sponsorudvalg

I Nordvestjysk Golfklub er indtægter fra sponsorering af klubbens aktiviteter og faciliteter et betydeligt bidrag til klubbens økonomi.

For at tiltrække og fastholde sponsorer, er det udvalgets opgave at definere de sponsorydelser, der tilbydes og som tilfører værdi til sponsorerne.

Sponsorerne vil blive præsenteret på klubbens hjemmeside.

 

Sponsormuligheder

Guldsponsor - 

sponsorater på 

kr. 10.000 eller mere

Sølvsponsorer -

sponsorater på 

kr. 6.000 eller mere 

Bronzesponsorer - 

sponsorater på 

kr. 4.000 eller mere

Støtte sponsorer - 

sponsorater på 

kr. 1.000.

Støt klubbens sponsorer - Støt de sponsorer, der støtter Nordvestjysk Golfklub.Udvalget definerer det nærmere indhold og vilkår for de enkelte sponsorater til godkendelse i bestyrelsen, f.eks.

  • Hulsponsorater
  • Bænke
  • Træningsarealer og bygninger
  • Tavler
  • Hjemmeside
  • Golfbiler
  • Scorekort
  • Greenfeeposer

Udvalgets medlemmer varetager den generelle kontakt til eksisterende sponsorer og iværksætter aktiviteter for at tiltrække nye sponsorer i det omfang, der er muligheder for. Specielle løsninger og behov vurderes i samarbejde med relevante udvalg og funktioner.

 

Udvalget består af:

Sponsorudvalgsformand Svend Hagelskjær, tlf. 2070 8096, svendhagelskjaer@outlook.dk

Klubformand Svend Eriksen, tlf. 30683523,  mail@se-raad.dk

Poul A. Tousig, tlf. 20921822, famtousig@yahoo.dk

Anders Overgaard, tlf. 21416938, ao@thisted-el.dk

Erik Jakobsen (EJ), tlf. 20121120, ejbiler@mail.tele.dk

Svend Eriksen

Formand
formanden@nvgolf.dk
30 68 35 23

Svend Hagelskjær

Fmd. sponsorudvalg
sponsor@nvgolf.dk
2070 8096