Sponsorudvalg

I Nordvestjysk Golfklub er indtægter fra sponsorering af klubbens aktiviteter og faciliteter et betydeligt bidrag til klubbens økonomi.

For at tiltrække og fastholde sponsorer, er det udvalgets opgave at definere de sponsorydelser, der tilbydes og som tilfører værdi til sponsorerne.

Sponsorerne vil blive præsenteret på klubbens hjemmeside.

 

Sponsormuligheder:

TOPsponsorer - kr. 10.000 eller mere

Sponsorer - kr. 1.000 eller mere

 

 

Støt klubbens sponsorer - Støt de sponsorer, der støtter Nordvestjysk Golfklub.Udvalget definerer det nærmere indhold og vilkår for de enkelte sponsorater til godkendelse i bestyrelsen, f.eks.

  • Hulsponsorater
  • Bænke
  • Træningsarealer og bygninger
  • Tavler
  • Hjemmeside
  • Golfbiler
  • Scorekort
  • Greenfeeposer

Udvalgets medlemmer varetager den generelle kontakt til eksisterende sponsorer og iværksætter aktiviteter for at tiltrække nye sponsorer i det omfang, der er muligheder for. Specielle løsninger og behov vurderes i samarbejde med relevante udvalg og funktioner.

 

Udvalget består af:

Sigurd Skovborg


s.b.skovborg@privat.dk
20457533

Svend Hagelskjær

Formand for NVG
formanden@nvgolf.dk
2070 8096

Erik Jacobsen


ejbiler@mail.tele.dk
20121120

Anders overgaard


ao@thisted-el.dk
21416938

Poul A. Tousig


famtousig@yahoo.dk
20921822