Turneringsudvalg

Det overordnede ansvar for klubbens turneringer påhviler turneringsudvalget.

Udvalgets ansvarsområde er:

  1. At fastlægge et varieret program for sæsonens turneringer
  2. At udarbejde og publicere turneringsprogrammet.
  3. At træffe aftaler med sponsorer om præmier, reklamer vedrørende de enkelte turneringer.
  4. At udarbejde i detaljer og ajourføre skriftlige propositioner for samtlige turneringer.
  5. At udpege ansvarlige turneringsledere for hver enkelt turnering.
  6. At udarbejde og ajourføre klubbens generelle propositioner
     

Turneringsudvalg 2017

Michael Bager   Formand   Tlf.: 60 60 76 30   Mail: michbager@gmail.com
Henning Bjørndal   Klubturneringer   Tlf.: 23 32 13 24   Mail: henning.bjoerndal@gmail.com
Ole Nielsen   Klubturneringer   Tlf.: 21 68 10 33   Mail: thoraogole@gmail.com
Bjarne Schultz   Klubturneringer   Tlf.: 51 32 63 31   Mail: ingerogbjarne@mail.dk
Henrik Pihl   Klubturneringer   Tlf.: 21 26 17 00   Mail: mail@el-pihl.dk
Leif Olesen   Klubturneringer   Tlf.: 23 66 47 50   Mail: leol@live.dk
Jørgen Kirk Madsen   Klubturneringer   Tlf.: 40 47 26 25   Mail: limfjordsvej19@mail.tele.dk
Preben Næsgaard   Klubturneringer   Tlf.: 27 77 44 53   Mail: pmn@netip.dk
Karsten Madsen   Klubturneringer   Tlf.: 29 91 17 81   Mail: karstenmadsen@privat.dk
Grete Mærsk   Klubturneringer   Tlf.: 61 10 78 35  

Mail: grete.maersk@hotmail.dk 

             
Anders Heegaard   Begynder   Tlf.: 30 95 11 94   Mail: famheegaard@hotmail.com
Poul Gellert   Klubturneringer   Tlf.: 20 63 57 57   Mail: poul.gellert@gmail.com
Thora Nielsen   Pink Cup   Tlf.: 24 41 51 07   Mail: thoraogole@gmail.com
             
Peter Bovbjerg   Bravo Tours Cup   Tlf.: 20 82 48 33   Mail: jpbelb@gmail.com
             

 

 

Michael Bager

Fmd. turneringsudvalg
turnering@nvgolf.dk
60 60 76 30

Anders Heegaard

Fmd. begynderudvalg og ungdomsudvalget
begynder@nvgolf.dk
30 95 11 94

Thora Nielsen

Kasserer
kasserer@nvgolf.dk
24 41 51 07

Henning Bjørndal


henning.bjoerndal@gmail.com
23321324

Jørgen Kirk Madsen


limfjordsvej19@mail.tele.dk
40472625

Karsten Madsen


karstenmadsen@privat.dk
29911781

Henrik Pihl


mail@el-pihl.dk
2126 1700

Peter Bovbjerg

Bravo Tour / Sponsorudvalg
sponsor@nvgolf.dk
2082 4833

Poul Gellert


begynder@nvgolf.dk
20635757