Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget består af følgende medlemmer:

       

 

Anette Leolnar   Tlf.: 40 13 03 13            Mail:leolnar@post8.tele.dk
Carsten Jeppesen    Tlf.: 49 11 20 69         Mail:dkcarj@coloplast.com
Carsten S. Kristensen    Tlf.: 25 24 66 13     Mail:carsten.csk@gmail.com 
         
Anders Heegaard (bestyrel.rep)   Tlf.: 30 95 11 94   Mail:famheegaard@hotmail.com

Det overordnede ansvar for klubbens juniorer påhviler ungdomsudvalget.

 Udvalgets ansvarsområder er:

 1. At hverve ,og sammen med træneren, undervise og uddanne nye juniorer i golfspillet, samt dets regler og etikette.
 2. At sikre gode rammer for juniorerne, under hensyntagen til klubbens øvrige medlemmer.
 3. At tilbyde juniorerne diverse turneringer, der svarer til deres handicap.
 4. At bevare og videreudvikle samarbejdet med Morsø, Harre Vig og Skive Golfklub.
 5. At vi i klubben hvert år, afholder 2 Generationers Match og Firmamatch, i ungdomsafdelingens regi.
 6. At ungdomsafdelingen yder økonomisk støtte både til bredden, men også til især elitespillere, som ønsker at dygtiggøre sig.
 7. At involvere forældrene i aktiviteterne med juniorerne.
 8. At være ansvarlig over for bestyrelsen, i henhold til vedtagne budgetter og kompetencer.
 9. At udarbejde og publicere en informationsfolder, med relevante oplysninger om, udvalgsmedlemmer, træningstidspunkter, matchkalender, etc.
 10. At vedligeholde ungdomsafdelingens link på klubbens hjemmeside, med relevante oplysninger.
 11. At afholde et informationsmøde, for juniorer og deres forældre,  den første weekend i April, umiddelbart før sæsonstart, samt et afslutnings arrangement sidste onsdag i September, hvor sæsonen bliver evalueret

Anders Heegaard

Fmd. begynderudvalg og ungdomsudvalget
begynder@nvgolf.dk
30 95 11 94