Golfring Vest

Golfring Vest  -  nu med 5 klubber

Bestyrelserne i de fire klubber har besluttet at imødekomme Morsø Golfklub’ ønske om optagelse, fra 1.1. 2019.

Hvis du er fuldt medlem i et af de 5 klubber spille frit på alle baner, hvis du melder dig ind i Golfring Vest.

 

Samme fordelagtige pris. Vil du spille efter den 1. januar 201 eller senere i det nye år, skal du indbetale

Kr. 600,- på konto 9090 0505622359 

 

Husk at skrive dit DGU-nummer – eks. 29-1234. Når vi har modtaget betaling, registreres det i Golfbox, og du kan nu spille. Du får ikke noget bagmærke eller andet bevis.

 

Formålet med samarbejdet er:

  • At tilbyde et medlemsgode, hvor golfspillere for et beskedent merkontingent kan forøge deres spilleret fra en til fem baner
  • At sikre, at de deltagende medlemmer, altid har nemt ved at finde en nærliggende bane uden merudgift, når hjemmebanen er optaget af matcher, turneringer eller andre aktiviteter
  • At fastholde medlemmer samt tiltrække ny medlemmer til klubberne

Ordningen gælder for alle medlemmer med fulde medlemsrettigheder. Man kan således ikke erhverve fritspilskort, hvis man er flexmedlem, langdistance- eller nabomedlem.

For de medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig fritspilsordningen, har alle tre golfklubber fortsat green fee aftaler med hinanden.

Tilbuddet er et tilkøb til det årlige kontingent.