Kontingenter

  • Kontingentsatser for 2017
A. Aktive medlemmer over 25 år     kr. 4.700
B. Aktive medlemmer mellem 19 og 25 år   kr. 4.100
C. Aktive på SU eller lærlingeløn (minus voksenlærlinge)   kr. 1.500
D. Aktive juniormedlemmer under 19 år  

Kr. 1.300

E. Passive medlemmer   Kr.   600 
F. Flex 67-medlemmer - må ikke spiller i weekends /må   kr. 3.600
    gerne deltage i klubturneringer    
G. Long distance (over 50 km)   kr. 2.900
H. NVG flexmedlemskab – uden DGU kort   kr. 1.200
   Vedr. H: Der skal betales fuld greenfee i Nystrup og der    
   er ingen spilleret på fremmede baner    
   Indmeldelsesgebyr    kr. 1500

Kontingentet opkræves 2 gange årligt for A + B + C +D og F

Kontingentet opkræves 1 gang årligt for  E + G og H

Medlemmerne i A, B og F betaler indmeldelsesgebyr ved indmeldelse


Bagskabe / pladsleje

Dobbelt stålskab 120 cm.    kr.    800
Stålskab 60 cm.    Kr.    350
Gl. træskab 70 cm.       Kr.    400
Gl. træskab 50 cm.   Kr.    300
Scooterplads   kr. 1.000
Benzindreven golfbil   kr. 1.500
El-dreven golfbil ekskl.strømforbrug   kr. 1.500
El-opladning af batteri til golfvogn   kr.    200