Kontingenter

  • Kontingentsatser for 2023
A. Aktive medlemmer over 25 år     kr. 5.488
B. Aktive medlemmer mellem 19 og 25 år   kr. 4.520
C. Aktive på SU eller lærlingeløn (minus voksenlærlinge)   kr. 1.829
D. Aktive juniormedlemmer under 19 år  

Kr. 1.400

E. Passive medlemmer   Kr.   600
F. Flex 67-medlemmer - må ikke spiller i weekends /må   kr. 4.305
    gerne deltage i klubturneringer    
G. Long distance (over 50 km)   kr. 3.045
H. NVG flexmedlemskab – uden DGU kort   kr. 1.470
 Vedr. H: Der skal betales fuld greenfee i Nystrup og der    
 er ingen spilleret på fremmede baner    
      

 Kontingentet opkræves 2 gange årligt for A + B + C + D og F pr. 1.2 og 1.8

Kontingentet opkræves 1 gang årligt for  E + G og H

 

 

Lejepriser - Medlemspriser

Buggy / Scooter

Buggy
Enkelt                kr.  125,-
10-turs kort     kr. 1000,-

Scooter
Enkelt               kr.     75,-
10-turs kort     kr.    600,- 


Bagskabe / pladsleje

Dobbelt stålskab 120 cm. Under    kr.    800
Dobbelt stålskab 120 cm. Over   Kr.    700
Stålskab 60 cm. Underskab    kr.    450 
Stålskab 60 cm. Overskab    kr.    350 
Scooterplads   kr. 1.000
Benzindreven golfbil   kr. 1.500
El-dreven golfbil ekskl.strømforbrug   kr. 1.500
El-opladning af batteri til golfvogn   kr.    200