Klub 60+ 2018


Kære 60+’ere.

Velkommen til sæson 2018 for Golf Klub 60+.

Vi starter mandag den 9. april 2018 kl. 07.30 med kaffe, rundstykker og information
* I også kunne læse nærmere om årets aktiviteter her - Spilleplan.

Kontingentet er uændret 350 kr. pr. næse.
Gæstespillere er stadig velkomne til at deltage mod at betale 40 kr. pr. gang + greenfee for ikke medlemmer af NVG.

Vi skal have en tilbagemelding fra jer ALLE senest den 15. marts 2018 til denne mailadresse: golf60plus@nvgolf.dk

  • for at være sikker på, at vi har jeres mailadresse og at beskeden er nået ud til alle, og
  • for at høre om I alle aktivt har overvejet jeres medlemskab og siger ja tak - eller nej tak til klub 60+.


Traditionen tro holder vi selvfølgelig fast i vores gamle aftale med Sydthy Golfklub, samt en årlig udflugt til en golfbane i nærheden (i år Harre Vig).

Vi glæder os til den nye sæson – og til at se jer igen og siger samtidig velkommen til de nye medlemmer.


Bemærk at Golf-Klub-60+ har følgende mail adresse:
golf60plus@nvgolf.dkVenlig hilsen
Styregruppen for klub 60+

Astrid Vangsgaard, mobil nr. 31 36 38 76, mail:astrid1945@gmail.com
Finn Vangsgaard,   mobil nr. 40 41 64 66, mail:astrid1945@gmail.com
Susanne Bager,     mobil nr. 60 89 76 30, mail:susanne.bager@skolekom.dk
Gitte Overgaard,   mobil nr. 30 29 01 96, mail:27roshage@mvb.net
Lisbeth Hede,       mobil nr. 20 80 14 67, mail:lisbeth@hedehuse.dk
Erik Jespersen,     mobil nr. 23 72 00 15, mail:golf60plus@gmail.com