Tirsdagsklubben

Kære medlemmer af tirsdagsklubben

Da vi er blevet klar over, at ikke alle kan nå at spille 18 huller i september måned,
har vi med tilbagevirkende kraft besluttet, at det kun er de første 9 huller, som
er tællende til præmieregnskabet for hele september måned.
Man kan se stillingen i alle 3 rækker på NVG's hjemmeside under MENU /
klubber / tirsdagsklubben - og på siden finder man det under resultater.
Man afleverer stadig scorekort, men det er ikke tællende til handicapregulering.

PS: 4 gode medlemmer har nu meldt sig til at indtræde i den nye bestyrelse,
og der mangler således 2 medlemmer. Det er et interessant lille job, hvor vi
alle må tage en tørn, for at klubben kan blive ved med at bestå!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Keld Poulsen

Turneringsleder
-- ses her ved 6 hullers banen :-)
27995330