INDLÆG

Klubhus status

Nyt klubhus - sidste nyt

Løbende opdateret med stort og småt:

18.5.24
Der er nu indsendt byggeansøgning til Thisted Kommune.
Kommunens sagsbehandler forventer at sagsbehandlingen tager et par uger og den forventede tilladelse kommer i løbet af maj måned.

Som mange ved, har vi haft lidt udfordringer ift. spildevand.
Det er nu løst ved, hvis alle tilladelser kommer i hus, at vi nedgraver en spildevandstank, som opsamler al spildevand og tømmes efter behov.
Der har været mange overvejelser og flere andre løsningsmuligheder i spil, men dette er klart det billigste og det hurtigste ift. yderligere ansøgninger og tilladelser.
Driftsmæssigt forventer vi, at det kommer til at forløbe uden problemer.

Når byggetilladelsen er i hus, vil byggeriet komme i udbud, hvilket forventeligt sker i uge 28.
Dermed håber vi på at byggeriet kan gå i gang i september/oktober måned.
Plantegningen viser den endelige udformning af indretningen.

19.1.24
3 år, 3 måneder og 30 dage efter at vores klubhus brændte har vi endelig fået tilladelse fra Miljøstyrelsen til at opføre et nyt klubhus 🙂
Miljøstyrelsen har givet tilladelse til at opføre et klubhus på 506 m2 samt etablering af terrasse og P-Plads.
Bestyrelsen vil nu i samarbejde med det nedsatte byggeudvalg for alvor sætte gang i processen med genopbygningen af klubhuset.

Vi har ligeledes fået tilladelse til at leje bygninger & areal på Nystrupvej 17 til brug for vores greenkeepere.

På medlemsmødet, der afvikles onsdag d. 31. januar kl. 19.00 på Net-IP, vil ovennævnte naturligvis blive et af hovedpunkterne i dagsordenen.

Så der er alt mulig grund til at tilmelde sig til dette møde.

Tilmeldingen foregår via Golfbox:  link til tilmelding

28.6.23
Vi har modtaget et udkast til en afgørelse fra Miljøstyrelsen, som vi på mange områder absolut ikke er enig i. Afgørelsen tager i stor udstrækning udgangspunkt i Skovloven, idet vi ligger i fredskov.
Miljøstyrelsen lægger i udkastet op til et afslag på en udvidelse af klubhuset til de ønskede 600 m2.
Det er bestyrelsens opfattelse, at denne afgørelse bygger på forkert grundlag, da vi kan konstatere at der er flere faktuelle fejl. Derfor har bestyrelsen med hjælp fra DGU besluttet at inddrage ekstern jurist til hjælp, idet miljøstyrelsen i høj grad tager afsæt i og henviser til jura. Vi håber dermed, at vi kan få ændret det fremsendte udkast til afgørelsen på vores ansøgning vedr. klubhus, således at vi kan fortsætte processen med at få genopført et klubhus ud fra det udarbejdede projektforslag fra P+P arkitekter.
Til gengæld har Miljøstyrelsen godkendt hovedparten af vores ansøgning om inddragelse af bygninger på Nystrupvej 17, hvilket vil give bedre forhold for vores greenkeepere.
Vi har svarfrist den 10. august, hvorefter vi forventer yderligere dialog med Miljøstyrelsen.

28.3.23
Klubben har d.d. haft kontakt til Miljøstyrelsen. NVG’s sagsbehandler har fuldført sit arbejde og teksten er sendt videre til godkendelse. Desværre kunne tekstens indhold ikke oplyses, ej heller kunne det oplyses, hvor længe behandling af den endelige godkendelse vil vare.

7.2.23
Som læsere af julebrevet ved, har NVG’s ansøgning om tilladelse til at bygge nyt klubhus været i Miljøstyrelsens hænder siden juli. Klubben var lovet en afgørelse inden jul, men andre sager kom i vejen.

To gange i 2023 har der været opklarende telefonsamtaler og yderligere dokumentation er fremsendt til styrelsen. Nu afventes der spændt igen…

Branden

HISTORIE
Tidlig formiddag torsdag den 17. september var der røgudvikling ved klubhuset og det udviklede sig til en brand, der ødelagde klubhuset totalt. Ingen kom til skade. De omkringliggende bygninger og resten af anlægget er fuldstændigt uberørt af branden. Det betyder, at man fortsat kan spille og booke tider på banen. Man kan ligeledes booke buggies, scooters og trollies.

Links til nyheder:

Mulliganhuset

Mulliganhuset blev skabt ved at ombygge et bagopbevaringsrum mv og masser af frivillig arbejde

Sådan regner vi med, at vores nye klubhus kommer til at se ud. Det har kostet blod, sved og tårer – og en hulens masse tålmodighed.

Her kan du se mere omkring branden i det gamle klubhus

I mellemtiden har vi ‘bygget’ Mulliganhuset

Scroll to Top