Banen

Lokalregler

BANEMARKERINGER
Røde pæle/knapper:                    Strafområde
Blå pæle/knapper:                        Unormale baneforhold
Blå pæle med sort top:                 Unormale baneforhold med spilleforbud


1. ”Ikke-flytbare forhindringer” er:
Teestedsmarkeringer, røde pæle/knapper, sprinklere, blå pæle, afstandsmarkeringer (100 m./ 150 m.) og træer med støttepæle. Lempelse efter regel 16.1

2. Veje og stier er ”ikke flytbare forhindringer”.
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

3. ”Flytbare forhindringer” er:
Snore, afspærringsbuer, stålpæle og anvisningsskilte.

4. I klubbens turneringer tillader NVG brug af elektronisk afstandsmåler, der alene
måler afstand.

E5 lokalregel: Drop bold på fairway ved bold mistet
Når en bold er mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter regel 14.7a.
Bemærk: E5 gælder ikke i Danmarksturneringen , Regionsgolf, til klubmesterskaberne og kvalificeringen hertil.

Afstandsmarkeringer er til midtgreen.
Gul pæl 150 m. Rød pæl 100 m.
Bemærk, der er også afstandsmål på sprinklerne.

Pinplacering:
Alle flagstænger er udstyret med et lille gult flag, som markerer placering af hullet.
Oppe:   Bagerste del af green
Midten: Midterste del af green
Nede:   Forreste del af green
(se pin-placering-opslag)

Drikkevand
Forefindes efter Bakkedal-9 og Bryghus-9.

Toilet
Forefindes mellem Bakkedal-9 og Bryghus-1
og mellem Bryghus-8 og Bryghus-9.

Rygning
Er kun tilladt på de afmærkede teesteder Bakkedal-1, -4, -8, Bryghus-1, -5
og bænken ved indspilsområdet samt på terrassen ved klubhuset

Gruppestørrelse:
Der tillades kun grupper med max. 4 bolde

Regler for startorden:
Start kun tilladt fra STARTHUL.
Lige uger hul S1 / Thisted Bryghussløjfen
Ulige uger hul N1 / Bakkedalsløjfen.
Startorden afgøres af tidsbestilling.

Fortrinsret:
2 + 3 bolde har ikke fortrin LØR-/SØN- og HELLIGDAGE. (Der opfordres til at spille 3 eller 4 bolde).

Maximale spilletider uanset spillestyrke ved afvikling af en fuld runde:
2 bolde 3,5 timer
3 bolde 4 timer
4 bolde 4,25 timer

Hund
Du må medbringe hund på banen, hvis du overholder følgende betingelser.

Dresscode
Se beskrivelse af Dresscode

Greenkeeperstaben har ubetinget fortrinsret. !!

 

Etiketteregler for færdsel og spil på NVG’s bane.

  • Ingen kørsel med trolleys / buggies mellem greens og greenbunkers.
  • Træd ikke tættere på hul og bunkerkanter end 30 cm.
  • Læg riven i bagkant af bunkers med skaftet på kanten og på tværs af spilleretning.
  • Værn om hulkanterne, når bolden samles op og flaget sættes i.
  • Ret nedslagsmærker op.
  • Brug stier og trapper, – gå ikke på stejle skrænter.
  • Respekter afmærkninger / afspærringer.
Scroll to Top