Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed...


Med forbehold for Miljøstyrelsens afgørelse kommer klubhuset til at ligge som det fremgår af oversigtskortet. Huset er 15x40 meter i alt 600m2.

Selvom klubben endnu ikke har godkendelsen fra Miljøstyrelsen fortsætter processen med klubhuset. P+P Arkitekter har udfærdiget et skitseforslag, som i vid udstrækning bygger på de ønsker, der fremkom ved medlemsmødet. Skitserne er blevet drøftet og redigeret af flere omgange af bestyrelsen - en naturlig del af sådan en vigtig proces.

Bestyrelsen er nu enig om rumfordelingen, men det duer ikke uden medarbejdernes mening. Det er dem, der færdes og arbejder i huset i det daglige og som derfor også vil kunne se uhensigtsmæssigheder. Der er møde med medarbejderne tirsdag den 15. november kl. 9.00. 

NVG's medlemmerne skal naturligvis også informeres og det bliver torsdag den 26. januar 2023 kl. 19.00. Hvor det bliver, er endnu ikke aftalt. Information herom kommer senere. Der vil blive tilmelding på Golfbox.

Endelig er der generalforsamling torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00. Nærmere følger efter nytår.

 

 

 


Nyt fra klubben

Banestatus

20 Sep

Meddelelser fra Greenkeeper via Twitter er desværre in-aktiv Banestatus kan ses her - samt i GLFR (blot du har den installeret på din mobil)…

Resultater fra Green2Green matchen

19 Sep

Du kan nu se resultater for seneste match...

Medhjælperturnering 8. oktober

19 Sep

Meld dig til medhjælperturneringen ;-)

Husk Stenbjerg Kro match 1. oktober

19 Sep

Husk Stenbjerg Kro match 1. oktober se mere info her

Teested Bakkedal-5

14 Sep

Tee 56/60 ved Bakkedal 5

Foredrag med Søren Hansen

12 Sep

Kom til foredrag med Søren Hansen

Anlægsarbejde

04 Sep

Nyt stiforløb & Tee-56 på Bakkedal 5 samt nyt "landskab" på Bakkedal 7

Klubmesterskab 2023

03 Sep

Klubmesterskabet 2023 er nu afviklet