Forhåbentlig sidste ansøgning


På baggrund af møde med Naturstyrelsen fredag den 8. april og fredag den 29. april er der den 5. maj indsendt den forhåbentligt sidste ansøgning til Naturstyrelsen.

Ansøgningen omfatter placering af klubhuset samt ønske om at leje maskinhallen, et fundament til opbevaring af grus, topdress  mm. og at etablere en lovmedholdelig vaskeplads på Nystrupvej 17.

Klubhuset placeres nogle meter øst for det nedbrændte klubhus

Hvis tilladelsen bliver givet af Naturstyrelsen, som jo er grundejer, vil det næste punkt være at skrive nok en ansøgning til Miljøstyrelsen, som er forvalter af Skovloven.

Skovloven er vedtaget af Folketinget og den kræves at blive forvaltet restriktivt. Bestyrelsen er imidlertid lettere optimistisk mht. den ansøgning i forhold til tidsperpektivet, da der over det sidste år har været en del kontakt med Miljøstyrelsen. Det er imidlertid ganske svært at kunne angive en tidshorisont for forløbet, da behandlingstiden kan være helt op til tolv måneder. Så nogen tålmodighed skal mobiliseres.

Med den voldsomme stigning af udgifter til byggeri på 20-40% kan man håbe, når byggeriet går i gang, at priserne har fundet et mere normalt leje.

 

 


Nyt fra klubben

Meld dig som frivillig

02 Feb

Meld dig som frivillig

Turneringsprogram klar for 2023

01 Feb

Så er Turneringsprogram klar for 2023

NVG er nomineret til Thy Awards

27 Jan

Derfor kan du bestille billige billetter til Thy Awards på fredag d. 3. februar

Nyt klubhus - video

27 Jan

Se videoen af arbejdet med at designe vores nye klubhus.

Last call. Go to gate

18 Jan

Så er det nu hvis du skal med Nordvestjysk på forårstur. Kontakt: Kristian 22935376 pro@nvgolf.dk

Generalforsamling 2023

18 Jan

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsesreferat januar

18 Jan

Bestyrelsesreferatet er nu klar.

Status i klubben den 9. august 22

17 Jan

Se status på klubhus, udslagshus og andre forhold...