Frivillige til udvalg


Der søges frivillige til følgende områder: 

Begynderudvalget har brug for frivillige til at varetage følgende funktioner: 

  • Mentorer til nybegyndere
  • Hjælpere ved besøg i klubben (skoleklasser, personaleforeninger m.v.)
  • Hjælpere til SFO golf
  • Hjælpere til rehabiliterings-golf 

Tilmelding til undertegnede med angivelse af mobilnummer samt ønske om hvilken funktion, man vil hjælpe til med. 

På Begynderudvalgets vegne 

Mickael Bager 

(billede og kontaktinfo fra bestyrelsessiden) 

 

Turneringsudvalget har brug for frivillige til at hjælpe på følgende tidspunkter: 

Nystrup Start den 30. april 

Slagteren på Møllevej den 20. maj 

Pink Cup den 11. juni 

Thisted Bryghus den 15. juli 

Greenkeepernes Hævn den 5. august 

Stenbjerg Kro den 1. oktober 

Gule ærter den 28. oktober 

Adventsturnering den 18. november 

Der vil være følgende opgavetyper, man kan tilmelde sig til: 

  • Klargøring af morgenmad 
  • Oprydning efter morgenmad 
  • Opdækning til spisning 
  • Anretning af maden i forbindelse med spisning 
  • Oprydning efter spisning 
  • Baneservice 

Tilmelding til undertegnede med angivelse af mobilnummer samt ønske om hvilken dato og opgavetype. 

På turneringudvalgets vegne 

Mai-Britt Nielsen 

Mai-Britt Klitgaard

Næstformand, Sekretær, Formand Turneringsudvalg, Husudvalg
turnering@nvgolf.dk
2926 4925

Michael Bager

Formand begynder- og handicapudvalg
begynder@nvgolf.dk
60 60 76 30

Nyt fra klubben

Last Call - Green2Green

24 Mar

Last Call: Super tilbud fra Green2Green til NVG's medlemmer.

GUR-områder på "Thisted Bryghus" 7

23 Mar

GUR på Thisted Bryghus 7

Bestyrelsesreferat Marts

22 Mar

Bestyrelsesreferatet er nu klar.

Driving-Range lukket

20 Mar

Driving-Rangen er lukket fra torsdag d. 23. marts til og med lørdag d. 25. marts.

Regel- og klubaften

20 Mar

Husk Regel- og klubaften torsdag 30. Marts i klubhuset. Meld til dig nu via GolfBox.

Ekstraordinær generalforsamling

14 Mar

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13. april 2023 i klublokalet, Nystrupvej 19

Husk tilmelding til arbejdsdag 25. marts

14 Mar

HUSK vores arbejdslørdag d. 25. marts? Tilmelding via golfbox.

Ny Baneservice i 2023

13 Mar

I 2023 køres baneservice på udvalgte dage ;-)