Frivillige til udvalg


Der søges frivillige til følgende områder: 

Begynderudvalget har brug for frivillige til at varetage følgende funktioner: 

  • Mentorer til nybegyndere
  • Hjælpere ved besøg i klubben (skoleklasser, personaleforeninger m.v.)
  • Hjælpere til SFO golf
  • Hjælpere til rehabiliterings-golf 

Tilmelding til undertegnede med angivelse af mobilnummer samt ønske om hvilken funktion, man vil hjælpe til med. 

På Begynderudvalgets vegne 

Mickael Bager 

(billede og kontaktinfo fra bestyrelsessiden) 

 

Turneringsudvalget har brug for frivillige til at hjælpe på følgende tidspunkter: 

Nystrup Start den 30. april 

Slagteren på Møllevej den 20. maj 

Pink Cup den 11. juni 

Thisted Bryghus den 15. juli 

Greenkeepernes Hævn den 5. august 

Stenbjerg Kro den 1. oktober 

Gule ærter den 28. oktober 

Adventsturnering den 18. november 

Der vil være følgende opgavetyper, man kan tilmelde sig til: 

  • Klargøring af morgenmad 
  • Oprydning efter morgenmad 
  • Opdækning til spisning 
  • Anretning af maden i forbindelse med spisning 
  • Oprydning efter spisning 
  • Baneservice 

Tilmelding til undertegnede med angivelse af mobilnummer samt ønske om hvilken dato og opgavetype. 

På turneringudvalgets vegne 

Mai-Britt Nielsen 

Mai-Britt Klitgaard

Næstformand, Sekretær, Formand Turneringsudvalg, Husudvalg
turnering@nvgolf.dk
2926 4925

Michael Bager

Formand begynder- og handicapudvalg
begynder@nvgolf.dk
60 60 76 30

Nyt fra klubben

Banestatus

20 Sep

Meddelelser fra Greenkeeper via Twitter er desværre in-aktiv Banestatus kan ses her - samt i GLFR (blot du har den installeret på din mobil)…

Resultater fra Green2Green matchen

19 Sep

Du kan nu se resultater for seneste match...

Medhjælperturnering 8. oktober

19 Sep

Meld dig til medhjælperturneringen ;-)

Husk Stenbjerg Kro match 1. oktober

19 Sep

Husk Stenbjerg Kro match 1. oktober se mere info her

Teested Bakkedal-5

14 Sep

Tee 56/60 ved Bakkedal 5

Foredrag med Søren Hansen

12 Sep

Kom til foredrag med Søren Hansen

Anlægsarbejde

04 Sep

Nyt stiforløb & Tee-56 på Bakkedal 5 samt nyt "landskab" på Bakkedal 7

Klubmesterskab 2023

03 Sep

Klubmesterskabet 2023 er nu afviklet