Omlægninger af hul N2 og N7


Omlægning af hulerne N2, N5 og N7

Tirsdag d. 13. september påbegyndes arbejdet med anlæg af ny green på Bakkedal 2 + Bakkedal 7 samt etablering af ny sti ved Bakkedal 5. Arbejdet var oprindeligt planlagt med start d. 16. september, men er blevet fremrykket nogle dage. Det forventes, at selve anlægsarbejdet strækker sig over ca. 2 uger og de nye greens vil kunne ibrugtages i forsommeren 2023.

Bakkedal 2: Der er etableret midlertidig green nedenfor den nuværende. Vær opmærksom på, at der en sprinkler på den midlertidige green. Skulle den være i vejen i forhold til sit put, kan man frit placere sin bold uden straf. (jvf regel 16.1.d)
Bakkedal 7: Der spilles til den nuværende green, der dog bliver en smule mindre.

Bakkedal 5: Der etableres en ny sti venstre om herre-teested og den vil blive mindre stejl.


Nyt fra klubben

Referat fra baneudvalget

07 Feb

Referat fra baneudvalgets møde februar 2023

Status i klubben den 7. februar 23

07 Feb

Se status på klubhus, udslagshus og andre forhold...

NVG var nomineret til Thy Awards

07 Feb

Desværre lykkedes det heller ikke denne gang, - måske næste gang, som er tredje gang.

Har du set søen på hul S9?

07 Feb

Lige nu ser søen ud, som den burde gøre hele tiden ;-)

Meld dig som frivillig

02 Feb

Meld dig som frivillig

Turneringsprogram klar for 2023

01 Feb

Så er Turneringsprogram klar for 2023

Nyt klubhus - video

27 Jan

Se videoen af arbejdet med at designe vores nye klubhus.

Last call. Go to gate

18 Jan

Så er det nu hvis du skal med Nordvestjysk på forårstur. Kontakt: Kristian 22935376 pro@nvgolf.dk