Turneringer

 

Betalingsbetingelser ved online betaling

Nordvestjysk Golfklub indfører pr. 1. juni 2019 online betaling til langt de fleste af vore arrangementer. Nedenstående viser de betalingsbetingelser der er knyttet til ordningen. Der vil i forbindelse med indførelsen blive opkrævet et mindre betalingsgebyr på 10 kr.

Betalingsbetingelser når du anvender Golfbox:
Vi anvender Golfbox's betalingsmodul til både klubturneringer og diverse arrangementer:

  • Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding.
  • Ved afbud til en klubturnering eller et arrangement inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales hele beløbet automatisk.
  • Ved afbud inden offentliggørelsen af startlisten bliver pengene tilbagebetalt ved henvendelse til kontoret.
  • Ved afbud efter udsendelse af startlisten bortfalder retten til fuld tilbagebetaling. Klubbens udgifter i forbindelse med turneingen fratrækkes. 


Bestyrelsen