Grønt regnskab

Nordvestjysk Golfklubs grønne regnskab 2012

Basisoplysninger:    
     
Adresse:    
  Nystrupvej 19 7700 Thisted.
     
Matr. Nr.: 
  Vang 1 E.
     
Ejerforhold:  
  NVG. er en forening som lejer golfbanearealet af Skov og Naturstyrelsen.
    NVG. står for pasning og pleje af banen og ejer selv det nødvendige materiel til dette
     
Beliggenhed:   Banen ligger ca. 14 km vest for Thisted mellem Vang og Klitmøller i umiddelbar nærhed af Danmarks Nationalpark Thy.
    Samtlige huller på banen er omgivet af skov.
     
Hovedvirksomhed:   NVG driver en 18 hullers golfbane, en 6 hullers kortbane, en 5 hullers par 3 bane samt en trænings bane.
    Klubben har forpagtet proshoppen ud. 
     
Antal medlemmer:   Klubben har per 31-12-2012: 848 aktive medlemmer og 119 Passive. I alt 967 medlemmer.
     
Ansatte:  
  Der er 7 ansatte i klubben.
     
Væsentlige godkendelser:   NVG har en vandings-tilladelse på 35000m3, som bruges for vanding af greens, teesteder og fairways.

Areal:

NVG´s areal i ha.

 

Green og forgreen

1,2

Tee

0,5

Fairway/semirough

9

Træningsbaner

7

Rough/skov/parkering/veje

132,3

Ha. i alt.

150

Sprøjtemiddel forbrug i belastnings tal for 2019

Se forbrug her