KLUBBEN

Generalforsamling

Her finder du al information relateret til klubbens generalforsamlinger

Original dokument udsendt 11. januar 2024


Ordinær Generalforsamling 2024

Nordvestjysk Golfklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 19.00 på EUC  ordvest, Lerpyttervej 52, Thisted

Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen
7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag skal være klubbens formand i hænde senest den 1. februar 2024.
Bestyrelsen

Scroll to Top