Lokalregler

BANEMARKERINGER
Røde pæle/knapper:       Strafområde
Blå pæle/knapper:          Unormale baneforhold
Blå pæle med sort top:   Unormale baneforhold med spilleforbud

ANVISNINGSSKILTE
Alle anvisningsskilte, røde/blå pæle/knapper, afspærringsbuer, afstandsmarkeringer, hegn m/snor og stålpæle behandles som IKKE-FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter Regel 16.1)

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf (Hulspil: tab af hul / Slagspil: 2 strafslag)


Veje og stier
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”


E5 lokalregel: Drop bold på fairway ved bold mistet
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Se billedforklaring her

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Bemærk: E5 gælder ikke i Danmarksturneringen , Regionsgolf, til klubmesterskaberne og kvalificeringen hertil.


Træer med støttepæle
Træer identificeret ved støttepæle er områder med spilleforbud:

  • Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.
  • Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2).

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU, april 2022


AFSTANDSMARKERINGER PÅ FAIRWAY -  nedlagte plasticplader:

Alle markeringer er til midtgreen, - også afstandsmarkeringer på sprinklere. 
Gul: 150 m. Rød: 100 m. Gul sidemarkering: 150 m. Rød sidemarkering 100 m.

FLAGPLACERING på greens:
Den præcise flagplacering på greens kan måles med GLFR. På toppen af flagene er der et reflekspunkt til brug ved anvendelse af kikkert. Alle flagstænger er udstyret med et lille gult flag, der indikerer placering på green: Se vejledning her

GRUPPESTØRRELSE:
Der tillades kun grupper med max. 4 bolde

REGLER FOR STARTORDEN:
Start kun tilladt fra STARTHUL. Lige uger hul S1 / Thisted Bryghussløjfen, ulige uger hul N1 / Bakkedalsløjfen.
Startorden afgøres af tidsbestilling.

FORTRINSRET:
2 + 3 bolde har ikke fortrin LØR-/SØN- og HELLIGDAGE. (Der opfordres til at spille 3 eller 4 bolde).

Maximale spilletider uanset spillestyrke ved afvikling af en fuld runde:
2 bolde 3,5 timer
3 bolde 4 timer
4 bolde 4,25 timer

Drikkevand
Der er drikkevand efter hul N9 og hul S9.

Banetoilet
På stien op mod hul S1 efter hul N9 er der et banetoilet.

Hund
Du må medbringe hund på banen, hvis du overholder følgende betingelser.

Dresscode
Se beskrivelse af Dresscode

 

Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret.

 

Godkendt af baneudvalget, april 2022