Lokalregler

BANEMARKERINGER
Røde pæle/knapper:       Strafområde
Blå pæle/knapper:          Unormale baneforhold
Blå pæle med sort top:   Unormale baneforhold med spilleforbud

ANVISNINGSSKILTE
Alle anvisningsskilte, røde, blå pæle/knapper, afspærringsbuer, afstandsmarkeringer,
hegn m/ blå snor og stålpæle, træer med støttepæle samt sprinklerdyser og dæksler ved vandingsanlæg, er IKKE FLYTBARE FORHINDRINGER (lempelse efter regel 16-1)

E5 lokalregel: Drop bold på fairway ved bold mistet
Når en bold er mistet, og der ikke er spillet en provisorisk bold, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder). Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold, hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.
Se billedforklaring her

Straf for overtrædelse af lokalregel:
Hulspil: tab af hul / Slagspil: 2 straffeslag (generel straf)


Bemærk: E5 gælder ikke i Danmarksturneringen , Regionsgolf   og til klubmesterskaberne og kvalificeringen hertil.
AFSTANDSMARKERINGER PÅ FAIRWAY -  nedlagte plasticplader:

Alle markeringer er til midtgreen, - også afstandsmarkeringer på sprinklere. 
Gul: 150 m. Rød: 100 m. Gul sidemarkering: 150 m. Rød sidemarkering 100 m.

FLAGPLACERING på greens:
Gult flag på bageste tredjedel - hvidt flag midt på og rødt flag på forreste tredjedel af green.

GRUPPESTØRRELSE:
Der tillades kun grupper med max. 4 bolde

REGLER FOR STARTORDEN:
Start kun tilladt fra STARTHUL. Lige uger hul S1, ulige uger hul N1.
Startorden afgøres af tidsbestilling.

FORTRINSRET:
2 + 3 bolde har ikke fortrin LØR-/SØN- og HELLIGDAGE. (Der opfordres til at spille 3 eller 4 bolde).

Maximale spilletider uanset spillestyrke ved afvikling af en fuld runde:
2 bolde 3,5 timer
3 bolde 4 timer
4 bolde 4,25 timer

Drikkevand
Der er drikkevand på vestsiden af klubhuset og efter hul N9 og hul S9.

Banetoilet
På stien op mod hul S1 / efter hul N9 er der et banetoilet.

Hund
Du må medbringe hund på banen, hvis du overholder følgende betingelser.

Dresscode
Se beskrivelse af Dresscode

 

Godkendt af DGU 22. februar 2019 / Baneudvalget