Turneringer

 

On-line betaling

Nordvestjysk Golfklub indfører pr. 1. juni 2019 online betaling til langt de fleste af vore arrangementer. Nedenstående viser de betalingsbetingelser der er knyttet til ordningen. Der vil i forbindelse med indførelsen blive opkrævet et mindre betalingsgebyr på 10 kr.

Betalingsbetingelser når du anvender Golfbox:
Vi anvender Golfbox's betalingsmodul til både klubturneringer og diverse arrangementer:

  • Det indbetalte beløb forfalder til betaling ved tilmelding.
  • Ved afbud til en klubturnering eller et arrangement inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales hele beløbet automatisk.
  • Ved afbud inden offentliggørelsen af startlisten bliver pengene tilbagebetalt ved henvendelse til kontoret.
  • Ved afbud efter udsendelse af startlisten bortfalder retten til fuld tilbagebetaling. Klubbens udgifter i forbindelse med turneingen fratrækkes. 


Bestyrelsen